مهدی پارسا هستم

عشق زمین و آسمان من را به علم فیزیک کشاند. به دنبال ناشناخته ها سفر کردم و عاشق سفر شدم. ایرانگرد شدم،‌ معلمی را رها کردم و به طور حرفه‌ای “سفر” را شغل خودم انتخاب کردم و حالا جهانگرد هستم و دوست دارم تجربیات خودم را با دیگران به اشتراک بگذارم و برای زندگی کردن رویاهایمان، میتوانیم با هم همسفر بشویم.