سفری متفاوت به سرزمین شمالگان و بالای مدار قطبی در روسیه

سفری فراموش نشدنی و تجربه هایی که رویای هر ماجراجویی است

 

تاریخ سفر

از ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۹۷

شهرها

برنامه سفر

خدمات

اقامتگاه