سفر به شهری در حاشیه ی کویر مرکزی با معماری اصیل ایرانی و پیاده روی در رمل های ماسه ای کویر…


[block id=”done”]تاریخ سفر

از 11 تا 12 مهر

زمان رفت و برگشت

رفت پنجشنبه صبح زود (ساعت حرکت متعاقبا اعلام می‌شود)
برگشت جمعه آخر شب


خدمات سفر

شرایط سفر

[block id=”done”]