پیاده‌روی این برنامه در مسیر ناهموار و دشوار و همراه کوله‌پشتی و کلیه وسایل است

[block id=”done”]

تاریخ سفر

از 18 تا 19 مهر

زمان رفت و برگشت

رفت پنجشنبه صبح زود (ساعت حرکت متعاقبا اعلام می‌شود)
برگشت جمعه آخر شب


خدمات سفر

شرایط سفر