سفری به عروس خاورمیانه


[block id=”done”]این سفر به صورت اشتراکی انجام شده و هزینه‌های آن تقسیم می‌شود


تاریخ سفر

از 8 تا 15 خرداد


شهرها


برنامه سفر

سفر به لبنان اولین اجرا می باشد و جزئیات برنامه مشخص نیست. در این سفر دنبال کننده ماجراهای پیش رو هستیم

این سفر به سبک سفرهای کوله‌گردی ، اقامت‌های محلی و کم‌هزینه خواهد بود.


[block id=”done”]