سفر به لبنان – خرداد ۹۸

سفری به عروس خاورمیانه


این سفر برگزار شده استاین سفر به صورت اشتراکی انجام شده و هزینه‌های آن تقسیم می‌شود


تاریخ سفر

از 8 تا 15 خرداد


شهرها

  • بیروت (Beirut)
  • بعلبک (Baalbek)
  • جونیه (Jounieh)
  • طرابلس (Tripoli)

برنامه سفر

سفر به لبنان اولین اجرا می باشد و جزئیات برنامه مشخص نیست. در این سفر دنبال کننده ماجراهای پیش رو هستیم

این سفر به سبک سفرهای کوله‌گردی ، اقامت‌های محلی و کم‌هزینه خواهد بود.


این سفر برگزار شده است