سفری به تاریخ و گذشته


[block id=”done”]


این سفر به صورت اشتراکی انجام شده و هزینه‌های آن تقسیم می‌شود


تاریخ سفر

از 19 تا 26 بهمن 97

شهرها

برنامه سفر

سفر به لبنان اولین اجرا می باشد و جزئیات برنامه مشخص نیست. در این سفر دنبال کننده ماجراهای پیش رو هستیم

این سفر به سبک سفرهای کوله‌گردی ، اقامت‌های محلی و کم‌هزینه خواهد بود.

[block id=”done”]