پادکست‌ کوله‌پشتی

هرازگاهی در بعضی از سفرهایم گزارش‌های صوتی ضبط میکردم. این گزارش‌ها را جدیدا به صورت حرفه‌ای و استاندارد در سرویس‌های پادگیر منتشر میکنم و در هر اپیزود داستان یک سفر را روایت میکنم.