سفری تجربه گرا به آمریکای جنوبی و بزرگترین جنگل بارانی زمین، آمازون

بهمن ۱۴۰۱


[block id=”fully-booked”]تاریخ سفر

۱۸ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ (۱۲ شب)


قبل از بستن کوله‌بار سفر بخوانید

باور دارم که اصل اساسی سفر به چالش کشیدن خودمان، بهتر و بیشتر دیدن و تجربه کردن است و ارزش واقعی سفر برای من صرفا جابه‌جایی گروه از این شهر به آن شهر و اقامت در هتل و ریزورت نیست. از این رو سعی می‌کنم هدف اصلی سفرها تجربه‌گرایی باشد.

برای همسفر شدن با ما باید روحیه‌ای ماجراجو و سازگار با شرایط مختلف داشته باشید تا بتوانید لذت بیشتری ببرید و قصه‌ها و خاطراتی فراموش نشدنی در این سفرها ثبت کنید.

خدمات سفر

ملاحظات سفر

هزینه‌های سفر

در صورت علاقمندی، امکان همراه شدن در سفر به کشور پرو نیز هست

[block id=”contact”]