تجربه‌ای متفاوت در بالای مدار قطبی، شانس دیدن شفق‌های قطبی و گذراندن شبی رویایی در ایگلو‌های شیشه‌ای


[block id=”done”]تاریخ سفر

از 3 تا 10 بهمن 98 (7 روزه)


برنامه سفر

سفر شمالگان روسیه برای پنجمین سال متوالی‌ است که اجرا می‌شود

این سفر را با پرواز به مسکو آغاز می‌کنیم و شب را در مسکو می‌گذرانیم
از میدان سرخ بازدید کوتاهی خواهیم داشت و به سمت مورمانسک پرواز خواهیم کرد

برنامه‌های مورمانسک شامل:

برنامه‌هایی مثل اسنوموبیل و سورتمه‌سواری به صورت حرفه‌ای انجام خواهند شد تا تجربه‌ای خاص باشند، نه صرفا برنامه توریستی یا تفریحی

خدمات سفر

این سفر به صورت فول‌برد است و در تمام طول این سفر، برای تفریحات و یا وعده‌های غذایی نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست

[block id=”done”]