برنامه سفرهای پیش رو

برنامه‌های گذشته

اسفراین – مهر ۹۹

کیاشهر – مهر ۹۹

جرسنگ – مرداد ۹۹

رامیان – تیر ۹۹

آبشار اوپاج – تیر ۹۹

نیشابور – خرداد ۹۹

مشکین شهر – خرداد ۹۹

کویر دق سرخ – آذر ۹۷

مهدی پارسا - عکس سفرنامه بندر مقام

بوشهر – آذر ۹۷

فیلیپین – آبان ۹۷

سوادکوه – مهر ۹۷

کرواسی – شهریور ۹۷

ماسال – مرداد ۹۷

کرالا هند – خرداد ۹۷

شمالگان – فروردین ۹۷

کوبا – اسفند ۹۶

توران – دی ۹۶

کویر ورزنه – آذر ۹۶

کنیا، تانزانیا، زنگبار – آذر ۹۶

کویر ابوزیدآباد – مهر ۹۶

طبس – مهر ۹۶

گرجستان – مرداد ۹۶

ورکانه – مرداد ۹۶

آذربایجان – تیر ۹۶

نئور، سوباتان، لیسار – خرداد ۹۶

دره میشینه مرگ – خرداد ۹۶

تنگه شیرز – اردیبهشت ۹۶

ترکمن صحرا – اردیبهشت ۹۶

شمالگان روسیه – اسفند ۹۵

سریلانکا – بهمن ۹۵

کویر ابوزیدآباد – دی ۹۵

شیرگاه – آذر ۹۵

کنیا و تانزانیا – آذر ۹۵

شیرآباد تا خالدنبی – آبان ۹۵

پارک ملی خارتوران – آبان ۹۵

دریاچه گهر – تیر ۹۵

جنگل بلیران – تیر ۹۵

قله کلون بستک – خرداد ۹۵

سوها لاتون – خرداد ۹۵

نئور تا آق اولر – خرداد ۹۵

منطقه کیفی همدان – اردیبهشت ۹۵

آبشار هريجان- اردیبهشت ۹۵

آبشار شوی – فروردین ۹۵

کول خرسان – فروردین ۹۵

عسلويه تا انديمشک – فروردین ۹۵

جزیره مارو – فروردین ۹۵

ارمنستان (ایروان) – اسفند ۹۴

خارتوران تا قلعه بالا – اسفند ۹۴

روستای فلکده تنکابن – بهمن ۹۴

نوش‌آباد، کویر ابوزیدآباد – بهمن ۹۴

خارتوران تا قلعه بالا – بهمن ۹۴

آلاشت تا زیرآب – دی ۹۴

کویر مرنجاب – آذر ۹۴

کویر مصر – آبان ۹۴

کویر مرنجاب – مهر ۹۴

سوباتان تا لیسار – مهر ۹۴

مشهد – مهر ۹۴

كوجور تا سيسنگان – شهریور ۹۴

تنگه رغز – مرداد ۹۴

ماسوله تا ماسال – تیر ۹۴

دریاچه وان ترکیه – تیر ۹۴

سوها لاتون – خرداد ۹۴

دریاچه تار – اردیبهشت ۹۴

نئور، سوباتان، لیسار
– اردیبهشت ۹۴

یوش – ۹۴

جنگل راش – ۹۴

شهداد – ۹۴

فینسک – ۹۴

پلنگ دره – ۹۴

شیرآباد – ۹۴

رغز – ۹۴

سوباتان و لیسار – ۹۴

ماسوله، ماسال – ۹۴

کجور سیسنگان – ۹۴

خلخال، اسالم – ۹۴

سوها لاتون – ۹۴

طالقان – ۹۴

یخ مراد – ۹۴

آبشار هفت چشمه – ۹۴

نجارده – ۹۴

گرمسار(نمکی) – ۹۴

ییلاق‌های شمالی – ۹۴

کویر حاج علی قلی – ۹۴

گرمسار(نمکی) – ۹۴

کویر مصر – ۹۴

مرنجاب – ۹۴

قلعه کرشاهی(متین آباد) – ۹۴

همدان – ۹۴

مارو – فروردین ۹۴

چابهار – فروردین ۹۳

دماوند – شهریور ۹۴